• ყველა პროექტი
  • საიზოლაციო სამუშაო
  • გადახურვა
  • ბეტონის მოჭიმვა
Awesome Image
პანდუსი კარტოზიაზე

ხიდის იზოლაცია

Awesome Image
სასტუმრო ასტორია

სახურავის იზოლაცია

Awesome Image
სახლი დინამოსთან

სახურავის იზოლაცია

Awesome Image
საცხოვრებელი სახლი

სახურავის იზოლაცია

Awesome Image
ვახუშტის ხიდი

ხიდის იზოლაცია

Awesome Image
აგრარული სკოლა

სახურავის იზოლაცია

Awesome Image
FLEX Development ხიზაბავრას ქუჩაზე

სახურავის კომპლექსური გადახურვა

Awesome Image
m2 კარტოზიაზე

მჭიმის მოწყობა

Awesome Image
მწვანე უბანი ლისთან F ბლოკი

საძირკველის იზოლაცია

Awesome Image
სახლი საგურამოში

სახურავის იზოლაცია

Awesome Image
კერძო სახლი

კედლების იზოლაცია

Awesome Image
კერძო სახლი

კედლების იზოლაცია

Awesome Image
თბილისის იუსტიციის სახლი

სახურავის კოპმლექსური გადახურვა

Awesome Image
თბილისის მერიის საწყობები

სახურავის იზოლაცია