ცინცაძე-კარტოზიის პანდუსი

- ესტაკადის იზოლაცია რუნოლური ბითუმოვანი მასალით