სასტუმრო ბილტმორი

- ორთქლ-იზოლაცია    
- ქანობიანი ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა
- იზოლაცია რულონური ბითუმოვანი მასალით