შერატონ მეტეხი - ტექ. შენობა

- ქანობიანი ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა
- იზოლაცია რუნოლური ბითუმოვანი მასალით
- წყლის მიმღები ტრაპების და საჰაეროების "აერატორების" მონტაჟი